Film om Atlanterhavslaksen sitt liv


Kampen for livet.

Norsk Villakssenter presenterer ein 20 minutt lang film om livsløpet til Atlanterhavslaksen, sett med laksen sine auge. Filmen blir vist på storskjerm i kinosalen og tid kan reserverast. Den visast foruten med norsk tale, også på engelsk, tysk, fransk og japansk.

Filmen kan sjåast som ein introduksjon til utstillingane - eller som ein avslutning av besøket ved senteret. Filmen har vunne fleire prisar, bl.a. kåra til årets beste presentasjonsfilm i konkurranse med 43 andre filmar i samme kategori.


Reklamefilm frå 1948

Reklamefilmen laga av NRK, frå 1948 og fram til 70-talet er ein fartsfylt og livleg skildring av sportsfisket i dei Norske elvene, og varer i 3,5 minutt.

Film om fiske i Lærdalselvi

Ved inngangen vises filmer om elvefiske med fluge. Filmene er tatt opp i Lærdalselvi.

På en skjerm viser bilder fra Lærdal og område kring, om livet og levnad.

Dei gamle fiskebustadane

I Lordesalongen frå er en kopi av ein stue frå 1906 syner vi ein 5 minutt lang bildeserie om dei gamle Lordebustadane i Lærdal.

Norsk Villakssenter

6886 LÆRDAL
+47 900 39 413
post@norsk-villakssenter.no

Her finner du oss
Opplev villaksen på nært hold
En minneverdig opplevelse av laksens verden