Om Norsk Villakssenter - besøkssenteret i Lærdal kulturhus


Norsk Villakssenter ligg inst i Sognefjorden på breidda av Lærdalselvi, ei av dei mest kjende lakseelvane i Norge. Senteret gjev dei besøkande innsyn i livshistoria til Atlanterhavslaksen, forvaltinga av dei ville laksestammane og tradisjonane kring laksefisket.


Ved eit besøk på senteret kan du mellom anna læra om:

  •     Den farefulle oppveksten til lakseungane
  •     Kvifor laksen vandrar ut i havet
  •     Korleis laksen finn attende til fødeelva
  •     Kva som er leveområdet til laksen
  •     Kor langt ein laks kan symje kvar dag, og kor snøgt han sym
  •     Kvifor laksen er raud i kjøtet
  •     Kvifor den vaksne laksen sluttar å ete når han går opp i elva for å gyte
  •     Korleis laksen overlev dei iskalde vintrane i Lærdalselva

 

Sogn Kunstsenter

I same hus som Villakssenteret og Lærdal kulturhus ligg Sogn kunstsenter. Sogn Kunstsenter  opna juni 2011.

Like før Lærdalskunstneren Hans Gjemse døydde i 1994 gav han heile livsverket sitt til Lærdal Kommune. Omlag 1500 kunstverk i form av skisser og ferdige verk og dette er take vare på av Sogn Kunstsenter.

Sogn kunstsenter er ein del av Sogn og Fjordane kunstmuseem som igjen ligg under Stiftinga Sogn Musea Sogn og Fjordane.

Sogn Kunstsenter sett opp årleg ulike ustillingar, og somaren 2015 vil utstillinga "Fellesrom" med bilder av Hans Gjesme og Jens Hauge vere å sjå i salane. 


Inngang kunstsenter koster NOK 50,-. Barn under 18 år gratis.
Det fins fellesbillett med Villakssenteret-


Meir informasjon om Sogn Kunstsenter kan du få på http://www.sfk.museum.no/gg.htm

Opplev villaksen på nært hold
En minneverdig opplevelse av laksens verden